No5257女神王馨瑶yanni粉色套装半脱露黑色蕾丝内衣超薄肉丝诱惑写真86P王馨瑶秀人网

No5257女神王馨瑶yanni粉色套装半脱露黑色蕾丝内衣超薄肉丝诱惑写真86P王馨瑶秀人网

凡针刺者,泄其盛气也,故前言刺风池、风府,亦主泄其风邪暴甚之意。 问曰:病有得之一日,不发热而恶寒者,何也?

经曰:热淫于内,治以咸寒;火淫于内,治以苦寒。膀胱者州都之官,津液藏焉,气化则能出矣。

若病人旧微溏者,虽有是证,但里既久虚,不可与服,若与之,即使客邪尽去,亦必正困难支,盖病势向下,涌之必生他变也。要之,此汤惟正气虚而邪气微者宜之;若邪气甚者,不敢轻加人参也。

解以夜半,脉浮而解者,濈然汗出也;脉数而解者,必能食也;脉微而解者,必大汗出也。与建中后,除审其在表,则仍当发汗,以中州既建,虽发汗阳亦不致亡矣。

阳明之病,本自太阳初得病时,发其汗,汗先出而不透彻,乃为汗不如法,故未尽之邪,因而转属阳明也。黄帝曰∶愿闻胀之舍。

今既失汗于荣,则荣中血热妄行,自□,热随□方有执曰:此承上条复以其证之较轻者言,以见亦有不治而自愈者,所以晓人勿妄治,以致误之意。脉浮,故知汗出解也。

Leave a Reply