㊙️秘密入口性导航最新网站

㊙️秘密入口性导航最新网站

生用则性温,炒熟则大热,用以灸火则透诸经而治百病。忌犯铁器。

然苦寒之性仅可以治热肿,故痈疽溃后脓清色淡及胃弱食少者禁用。方称大豆解百药毒,予每试之不效。

《本经》主中风入脑,头痛寒痹,筋挛缓急,金疮,妇人血闭无子。 宁国狗头术皮赤稍大然皆栽灌而成,故其气浊,不若于潜野生者气清,无壅滞之患。

产怀庆者丁头鼠尾,皮粗质坚,每株重七八钱者力优。《肘后》治蛊毒,酒水和煎服之,毒从小便出。

孔公孽∶孔窍中通附垂于石,如木之孽,即钟乳之床。能以炎黄之道随机应用,不为绳墨所拘者,汉长沙一人而已。

久服长肌肉,明目,轻身。一小儿痘疮热痛,服败毒药,四肢患痘痈,寒热发渴,余谓当补元气,不信果殁。

Leave a Reply