GRAPHIS裸体写真图站

GRAPHIS裸体写真图站

营为阴血,行脉之中,入隧道也。引《经》任脉为病,男子内结七疝,女子带下瘕聚为据,其说甚有理。

尺肤寒甚,脉小者,泄、少气。又心火为阳,火盛则烦;肾火为阴,火炎则躁,此阴阳以心肾分也。

 若大肠受热而突出者,朴硝煎汤洗之。 后人用下腹中一应有余积聚食物皆效。

若出远方,不服水土,尤宜服之。以檀香煎汤,候冷洗。

 先生道业因之尊崇,家声借以振起,益信先生之非常人也。位当巳午,于时为夏,万物盛长。

若微利,去麻黄,加荛花如鸡子大,熬令赤色。琼玉膏治吐血咳嗽。

Leave a Reply