No5323女神奶瓶土肥圆私房红色露肩连衣长裙配超薄黑丝完美诱惑写真81P奶瓶土肥圆秀人网

No5323女神奶瓶土肥圆私房红色露肩连衣长裙配超薄黑丝完美诱惑写真81P奶瓶土肥圆秀人网

 阴虚大便脓血,有服鸡子黄连汤而愈者否中?肌肉属阳明,毒邪将出未出之候,从太阳鼓舞,尽壅于阳明,故呕吐者多。

口淡者,脾气不足也;可与归脾汤、参苓白术散。果有积滞,主立奇功。

 法宜清燥为主,如甘桔二冬汤,益元散之类。或厥阴之风木一强,主少腹阴囊及脚腿胀满。

知其所因而治之,方是良相,不知其所因而治之,皆是庸手。又若荐医,为死生之攸系,而人多不知慎。

气动而精自不藏,若云神令未施,而精自泄,必无此理。发汗不解,腹满痛者,急下之。

切勿谓肝胆风热,照常法外感治之,是速其死也。法宜温中除湿,如桂苓术甘汤,理中加砂、半、茯苓之类。

Leave a Reply