pr网红福利网站入口

pr网红福利网站入口

生姜所以开胃止呕,神曲所以消磨炙腻。用龟甲、龙骨者,假二物之灵以养此心之灵,欲其同气相求云尔。

清阳既出上窍,则浊阴自归下窍,而小便随泄矣。当归、川芎、芍药、地黄,质润之品也,所以补血。

脾者,仓廪之官,故饮食太饱则伤之。是方也,独活、防风、秦艽、葛根、防己,疏风药也。

用朴硝、石膏之咸<目录>卷五\口齿舌疾门第六十四<篇名>梧桐泪蟾酥莨菪子韭子锻石总考凡牙间有孔而痛者,以上五件,得一治之,皆获奇效。古人治血积,每用水蛭、虻虫辈,以其善吮血耳!然其性毒,人多患之。

喜食肥甘焦炙,令人消渴者,此物宜用。此以体弱,故不任劳。

苍术、浓朴,所以平胃家敦阜之气而除积饮。或以疾小而忽之,此不知其为翻胃之渐也。

Leave a Reply